טבלת ההשוואה לנורמה

בטבלת ההשוואה לנורמה ניתן לראות את ארבעת המדדים:

 
קשב (A)
 
מדד המשקף את יכולת הנבדק לזהות את אלמנט המטרה ולהגיב בהתאם.
 
תזמון (T)
 
מדד המשקף את יכולת הנבדק להגיב בזמן הופעת אלמנט המטרה על המסך.
 
אימפולסיביות (I)
 
מדד המשקף את יכולת הנבדק שלא להגיב בנקודת זמן אשר מוגדרת כ"אסורה", בזמן הופעת אלמנט שאינו אלמנט המטרה.
 
היפראקטיביות (H)
 
מדד המשקף את יכולת הנבדק שלא להגיב מעבר ללחיצה אחת עבור כל אלמנט (מטרה / לא מטרה) המופיע על המסך.
 
בטבלה זו מושווה הביצוע של הנבדק בכל אחד מארבעת המדדים לביצוע בנורמה, ומחושב ציון תקן. ציון התקן מייצג את המיקום היחסי של הנבדק ביחס לקבוצת הנורמה אליה הוא משתייך לפי גיל ומגדר.
 

 
בטבלה הבאה ניתן לראות את רמות הביצוע השונות לפי טווחי ציוני התקן והצבעים השונים.
 

 
עבור מדדים בהם נמצאה חריגה בביצוע לעומת נורמה (רמת ביצוע 4 המודגשת באדום),
בטבלת החומרה יופיע דירוג של אחת מארבע רמות.
דירוג החומרה מאפשר להעביר מסר גרפי ברור יותר של  ציון התקן שהתקבל בטבלת ההשוואה לנורמה.