וובינר 26.03.2020

נושאי הוובינר:

  • הסבר מפורט על מבדק MOXO הביתי.
  • סקירת ספרות מחקרית בנוגע למבדק ה-MOXO מהשנים האחרונות.
  • תיאורי מקרה MOXO מעניינים עבור אנשי מקצוע.