תיאור מקרה- ענת ברבי

מאת – ענת ברבי, מאבחנת דידקטית

במאמר זה אציג את המקרה של ילדה בכיתה ד' (בת 9).

י' הופנתה אליי ע"י הוריה. מדובר בילדה שקטה ונעימה, בעלת יכולות אקדמיות טובות. בכיתה עובדת ומבצעת משימות אך לא מסיימת את מרביתן ונאלצת להשלים את החומר בבית . מצב הגורם למצבי לחץ בבית. כבר בגיל 3 זוהתה בעיה בשיום ושליפה. אובחנה דיספרקסיה (קושי בתכנון תנועה). המשפיעה על מוטוריקה גסה ועדינה, תכנון מחשבה והבעה. בכיתה ג' אובחנה באבחון פסיכו דידקטי לקות למידה. בבדיקה אצל נוירולוג לא אובחנה הפרעת קשב באופן מובהק וניתנה המלצה לטיפול עם רטלין על מנת לבדוק השפעה. מיד לאחר הטיפול ניכר שיפור בתפקוד היומיומי בכיתה. עקב כך, נערכה בדיקת MOXO לביסוס ההבחנה בדבר הפרעת קשב.

 

תוצאות המבדק העלו כי מדדי הקשב, התזמון וההיפראקטיביות נמצאו כחריגים מהנורמה של בנות גילה ומינה כך שהסבירות לקיומה של הפרעת קשב וריכוז הינה גבוהה. כמו-כן בולטת תנודתיות חזקה בכל ארבעת מדדי ה-MOXO כאשר לא נצפה קשר ישיר להשפעתם של מסיחים על תפקודה של י'. תנודתיות זו בתפקוד התמתנה בכל המדדים במהלך ביצוע מבדק חוזר תחת השפעה של רטלין במינון של 10 מ"ג. כמו כן, חל שיפור בתפקודה של י' במדדי הקשב, התזמון וההיפראקטיביות בעקבות נטילת התרופה במקביל להרעה במדד האימפולסיביות.

 

המלצתי לי' להקפיד על: פיתוח בקרה עצמית והאטה של קצב התגובה. בנוסף, הומלץ טיפול התנהגותי לשליטה (כגון אומנויות למידה, אימון אישי) במטרה למתן את ההתנהגות האימפולסיביות.

לפני תרופה:

אחרי תרופה:

 

לסיכום, מבדק ה MOXO ,כחלק מתהליך האבחון, מציג באופן ברור , את תפקודו של הנבדק בארבעה מדדים ומאפשר מתן המלצות להמשך טיפול וליצירת תנאים מקסימליים ללמידה בבית ובכיתה. המבדק מציג בצורה מוחשית לנבדק ולהוריו את תפקודו.
כמו כן הדרך בה מוצגים הנתונים מאפשרים לילד ולהורים להבין את הצורך בטיפול ואת מידת השפעתו.

בברכה,
ענת ברבי
מאבחנת דידקטית
M.A בחינוך מיוחד