דווח הגיל הקישבי

תוצאות המבדק הבסיסיות מספקות הערכה של תפקוד הנבדק ביחס לקבוצת הנורמה בהתבסס על הגיל הכרונולוגי שלו. אולם מסיבות שונות ייתכן ואיש המקצוע יהיה מעוניין לערוך השוואה של ביצוע הנבדק עבור קבוצות גילאים שונות מהגיל הכרונולוגי. הדוח ההתפתחותי מאפשר לך לעשות זאת, ומספק פלט המשווה את ביצוע הנבדק לכל אחת משכבות הגיל בין 7-12. השוואה זו מאפשרת לך להעריך את הגיל אליו הילד משתייך מבחינה קוגניטיבית-קישבית.  (גיל קוגניטיבי)
הדוח ההתפתחותי מיועד לנבדקים בטווח הגילאים 7-12 אשר ביצעו מבדק ילדים. בדוח זה יוצגו בפנייך ביצועי הנבדק בארבעת המדדים השונים- קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות, כאשר הביצוע בכל מדד מושווה ל- 7 קבוצות נורמה שונות: 6, 7, 8, 9, 10, 11 ו-12 ניתן לאתר איחורים התפתחותיים בתחום הקשבי. למשל: נמצא כי ילדים בעלי ADHD בגילאי 7-12 הראו איחור התפתחתי בתפקוד במבדק ה-MOXO וביצעו נמוך בפער של שנתיים מגילם הכרונולוגי

 

מקורות:

  1. Shaw, P. et al. (2012) Development of Cortical Surface Area and Gyrification In Attention-deficit / hyperactivity disorder, Biological Psychiatry, Vol. 72; 191-197; doi:10.1016/j.biopsych.2012.01.031
[contact-form-7 id="4380" title="Popup exit heb"]

[contact-form-7 id="4379" title="Popup exit eng"]