פלט התוצאות

פלט התוצאות מחולק לשני חלקים, טבלת ההשוואה לנורמה וגרף הביצוע.