מדיניות ופרטיות

מדיניות הפרטיות בביצוע אבחון להפרעות קשב וריכוז

מעודכן לתאריך : אוקטובר 2011

מדיניות פרטיות זו מפרטת את נוהלי הפרטיות של חברת פתרונות נוירו-טכנולוגים בע"מ (להלן: "החברה") ביחס למשתמשי אתר www.neurotech-solutions.co.il (להלן: "האתר").

מחויבות החברה לשמירה על הפרטיות

החברה מכבדת את זכותך לפרטיות. חשוב לנו שתוכל לקבל החלטות מושכלות בקשר לנתונים שלך. מדיניות פרטיות זו מסבירה את מדיניותה של החברה בנוגע לאיסוף נתונים אישיים, השימוש בהם, העברתם לצדדים שלישיים וההגנה עליהם. תנאי מדיניות פרטיות זו חלים על נתונים אשר נאספו ממך, וזאת אלא אם כן תנאים אחרים חלים כחלק מהצעה מיוחדת או בטופס או חוזה אחר אשר קיבלת מאתנו.

החברה מספקת מידע, כלים, אבחונים ושירותים הקשורים ל-ADHD. החברה איננה ספק של שירותי בריאות, והאתר איננו מספק שירותי בריאות. ייתכן ששמעת את המונח HIPAA, הדין האמריקאי החל על הפרטיות של נתונים אישיים בתחום הבריאות. על אף שהחברה איננה כפופה לדין זה, הפרטיות של נתוניך האישיים חשובה לנו. בקישורים שלהלן תמצא מידע מפורט לגבי נוהלי הפרטיות של החברה:

 

מהם נתונים אישיים?

איסוף נתונים אישים

השימוש שהחברה עושה בנתונים אישיים

שיתוף נתונים אישיים עם צדדים שלישיים

מידע סטטיסטי

הגנה על נתונים אישיים

אפשרות בחירה

Online Specifics

עוגיות (Cookies)

שימוש באתר על ידי ילדים

קישורים לאתרים אחרים

עדכון, בדיקה ותיקון של נתונים אישיים

שאלות והערות

שינויים במדיניות הפרטיות

 

מהם נתונים אישיים?

נתונים אישיים הם נתונים אשר ניתן לשייך אותם לאדם או לגוף ספציפי, כגון שמו של לקוח, כתובתו, מספר הטלפון שלו, כתובת דוא"ל, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מספר דרכון, או נתונים לגבי פעילויות המשויכות באופן ישיר לאותו אדם, כגון הרכישות שביצע.

נתונים אישיים כוללים גם מידע שאתה בוחר לספק לנו, כגון נתונים לגבי לימודיך, עיסוקיך המקצועיים וההיסטוריה הרפואית שלך.

 

איסוף נתונים אישים

אנו אוספים את הנתונים האישיים שאתה מספק לנו, בין היתר כאשר:

* אתה נרשם לקבלת מנוי של החברה או כאשר אתה מחדש את המנוי שלך;

* כאשר אתה נרשם לשימוש באתר;

* כאשר אתה מזמין או רוכש מוצרים או שירותים באופן מקוון; או

* כאשר אתה יוצר עמנו קשר מכל סיבה שהיא.

כאשר אתה מבקר באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף נתונים מסוימים באופן אוטומטי, כגון כתובת ה-IP של המחשב שלך, מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש, האתר שדרכו אתה מתחבר אלינו, ואת השעה והתאריך שבהם ביקרת באתר, ביצעת רכישות וערכת פעולות. כמו כן, אנו אוספים נתונים המתקבלים מצדדים שלישיים אשר ערכת מולם עסקאות באמצעות או דרך האתר.

 

השימוש שהחברה עושה בנתונים אישיים

הנתונים האישיים שאנו אוספים מאפשרים לנו לעבד את בקשותיך או את העסקאות שאתה מבצע ולספק לך שירות ברמה גבוהה. כאשר אתה נרשם לקבלת שירותים מן החברה, אתה מתיר בכך לחברה לשלוך לך הודעות דוא"ל לגבי מוצרים ו/או שירותים של החברה. אם אתה מעדיף שלא לקבל מידע שיווקי מאתנו, תוכל להודיע לנו על כך בקלות. לשם כך אנא צור עמנו קשר בכל עת כדי לסרב לקבל מידע שיווקי (ראה פרק "אפשרות בחירה" להלן).

 

שיתוף נתונים אישיים עם צדדים שלישיים

החברה איננו מוכרת נתונים אישיים לצדדים שלישיים, אינה משכירה אותם לצדדים שלישיים, איננה משתפת צדדים שלישיים בנתונים אישיים ואיננה חושפת נתונים אישיים בפני צדדים שלישיים, אלא בכפוף לאישורך מראש, וזאת למעט נסיבות מוגבלות כמצוין במדיניות פרטיות זו.

 

מידע סטטיסטי

מידע סטטיסטי איננו נחשב נתונים אישיים. מידע סטטיסטי הוא מידע מצטבר אשר אנו אוספים לגבי קבוצה או קטגוריה של מוצרים, שירותים או לקוחות, אשר הופשט מכל נתון לגבי זהותם האינדיבידואלית של הלקוחות. במלים אחרות, ייתכן שנתונים לגבי האופן שבו אתה משתמש בשירות, או התוצאות של שימוש שעשית בשירות, ייאספו וישולבו עם נתונים דומים אחרים אולם באוסף הנתונים אשר ייווצר באופן זה לא יכלול נתונים אישיים. כמו כן, ייתכן שנתונים לגבי המוצרים או השירותים שאתה רוכש ייאספו וישולבו עם נתונים לגבי המוצרים והשירותים אשר נרכשו בידי אחרים, אולם באוסף הנתונים אשר ייווצר באופן זה לא יכלול נתונים אישיים. נתונים סטטיסטיים עוזרים לנו להבין מגמות ואת צורכי הלקוחות, ומאפשרים לנו לאמוד טוב יותר מוצרים ושירותים חדשים ולשפר את המוצרים והשירותים הקיימים כך שיענו על דרישות המשתמשים. אתה מאשר בזאת כי אנו עשויים למסחר מידע סטטיסטי בכל דרך שהיא, וכי מסחור כאמור לא יזכה אותך בתשלום או בכל תמורה אחרת.

 

ביצוע הזמנות

במקרים שבהם מגיע לנו או לצד ג' תשלום בגין השימוש שעשית באתר או דרכו, אנו עשויים לספק נתונים מסוימים לצדדים שלישיים כדי שנוכל למלא הזמנות שביצעת דרך האתר. כך למשל, אם שילמת באמצעות כרטיס אשראי, מספר הכרטיס ונתוני העסקה יועברו לחברת כרטיסי האשראי והסליקה. על מנת להגן על פרטיותך, אנו מעבירים לספקים ולגופים אחרים בשרשרת ההפצה אך ורק את הנתונים הנחוצים להם על מנת לספק לך את המוצרים או השירותים אשר הזמנת, כגון שם, כתובת לחיוב ו/או למשלוח, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ותוכן ההזמנה. יתרה מזאת, אנו דורשים מהם לשמור על סודיות המידע ולא להשתמש בו לכל מטרה אחרת. כאשר אתה מספק נתונים מסוג זה, אתה מסמיך אותנו בכך מפורשות להעביר את הנתונים ולהשתמש בהם כאמור לעיל, כולל העברה אל מחוץ לתחום השיפוט שבו סופקו הנותנים. אנו ממליצים כי תפעיל שיקול דעת טרם שתעביר נתונים נוספים לאותם צדדים שלישיים. אתה מאשר בזאת כי אתה מבין שהחברה לא תישא באחריות לנתונים נוספים אשר תספק ישירות לצדדים שלישיים.

 

ספקי שירותים; שינויים בעסקים

אנו עשויים להעביר נתונים אישיים לידי ספקי שירותים אשר מסייעים לנו ביישום עסקינו ובניהולם. גופים אלו יידרשו לחתום על הסכמים מתאימים אשר יגנו על סודיותו של המידע. כאשר אתה מספק נתונים אישיים, אתה מסמיך אותנו בכך מפורשות להעביר את הנתונים ולהשתמש בהם כאמור לעיל, כולל העברה אל מחוץ לתחום השיפוט שבו סופקו הנותנים.

 

העברת מידע לגופים נוספים

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר נתונים אישיים במקרה שנסבור בתום לב כי החוק מחייב אותנו לעשות כן, או במקרה שנסבור בתום לב כי הדבר נחוץ באופן סביר על מנת לקיים הליך משפטי כלשהו, להשיב לתביעה, או להגן על הזכויות, הרכוש או הביטחון האישי של החברה, לקוחותיה או הציבור. מידע לגבי לקוחותינו, כולל נתונים אישיים, עשוי להיות מועבר כחלק מתהליך של מיזוג, מכירת נכסי החברה או מכירת החברה, ובמהלכו של כל תהליך שכזה. כאשר אתה מספק נתונים אישיים, אתה מסמיך אותנו בכך מפורשות להעביר את הנתונים ולהשתמש בהם כאמור לעיל, כולל העברה אל מחוץ לתחום השיפוט שבו סופקו הנותנים.

 

הגנה על נתונים אישיים

החברה יישמה אמצעי ביטחון לשם הגנה על הנתונים האישיים מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי, כל עוד הם תחת שליטתנו. הנתונים האישיים שאנו אוספים מאוחסנים אלקטרונית, ואנו עשויים לאחסן אותם יחד עם נתוניהם של מנויים אחרים. אנו נעזרים באמצעים טכניים, חוזיים, אדמיניסטרטיביים ופיזיים כדי שגופים שאינם מורשים לכך לא יוכלו לגשת אליהם.

כמו כן, כאשר אתה מזין את נתוניך האישיים באופן מקוון, מידע זה מוצפן באמצעות תוכנה הנקראת SSL (secure socket layer). תוכנת SSL מצפינה את כל הנתונים המוזנים באתר שלנו, ורק אז הנתונים מועברים באמצעות האינטרנט. גם כאשר אתה בודק את החשבון שלך ואת נתוני הרישום שלך באופן מקוון, הדבר מתבצע באמצעות תוכנת SSL. הגישה לנתוני החשבון שלך באופן מקוון אפשרית אך ורק באמצעות שימוש בססמה. על מנת להגן על סודיותם של נתוניך האישיים, עליך לשמור על סודיותה של הססמה שלך ולא למסור אותה לאף אחד אחר. אם לאנשים נוספים יש גישה לדוא"ל שלך, ייתכן שהם יוכלו להשיג גישה לססמה שלך וכך להשיג גם נתונים אישיים שלך (כגון נתוני כרטיס האשראי שלך) או לערוך שינויים בפרופיל שלך. אם אתה מתכוון להשתמש בחשבון דוא"ל שקיבלת מן המעסיק שלך, אנו ממליצים לך לשקול זאת היטב, משום שלמעסיקים רבים יש זכות על פי דין להיכנס לחשבונות הדוא"ל של עובדיהם.

 

אפשרות בחירה

תוכל בכל עת להפסיק לקבל מידע שיווקי מן החברה. לשם כך עליך:

(1) להתקשר לשירות המנויים שלנו בטלפון מספר: 08-6466107

(2) לשלוח לנו הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected]

(3) לכתוב אלינו לכתובת: שירות לקוחות [כתורת]; או

(4) להיכנס לנתוני הרישום שלך ולסמן את התיבה אשר מאפשרת לך לבחור שלא לקבל דוא"ל שיווקי.

תוצאות של בחינות ונתונים רפואיים

החברה מבינה כי חשוב להגן על תוצאות המבחנים שלך ונתונים רפואיים אחרים שאנו עשויים לקבל. אף כי החברה איננה ספק של שירותי בריאות, איננו מעבירים נתונים מזהים הנוגעים למצב רפואי או לתוצאות בחינות, אלא לספקי שירותים הפועלים מטעמנו, ולאנשים אשר אתה אישרת באופן מפורש ובנפרד לגבי כל נתון מזהה כי יקבלו את נתוניך והנחית אותנו למסור להם נתונים אלו, כחלק מפרופיל הרישום שלך או באמצעות הנחיה מפורשת אחרת אשר נתת לנו ובהתאם לדרישות החוק. אנו משתמשים בתוצאות של מבחנים וכן בנתונים רפואיים אשר כל פרט מזהה הוסר מהם ומעבירים תוצאות ונתונים אלו הלאה לשם הערכה ושיפור של השירותים שאנו מספקים, לשימוש במחקר אקדמי ומדעי ולשימוש בחינוך בתחומי ADHD.

 

 

Online Specifics

מהן "עוגיות" (cookies) והאם אתה מחויב לאשר אותן?

עוגיות הן קבצים קטנים המאוחסנים על גבי המחשב שלך. אנו משתמשים בעוגיות כדי לספק לך שימוש מיטבי באתר. למשל, אנו משתמשים בעוגיות על מנת לעצב את דף הבית שתראה כשתחזור לאתר באופן המתאים לך ביותר ולהציג בפניך את הדפים באתר באופן טוב יותר על פי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש. כאשר אתה מבצע רכישה באמצעות האתר, העוגיות מאפשרות לנו לשמור על הסטטוס הפעיל של החשבון שלך. איננו משתמשים בעוגיות על מנת לשמור נתונים אישיים שלך.

אינך חייב לאשר את העוגיות על מנת לגלוש באתר, אולם בלעדיהן לא תוכל להירשם ולא תוכל לבצע רכישות [או להוסיף מוצרים לעגלת הקניות שלך[ באתר. אם ברצונך לבצע רכישה דרך האתר או ליצור חשבון באתר, תצטרך לאפשר את קבלתה של עוגיה מן האתר.

 

שימוש באתר על ידי ילדים

החברה איננה אוספת ביודעין מידע מזהה מילדים שטרם מלאו להם 13 שנים. פתיחת חשבון באתר מותרת אך ורק מגיל 18 ומעלה. הורים רשאים לפתוח חשבונות עבור ילדיהם. אם אתה רושם מישהו שטרם מלאו לו 18, אתה מאשר בכך כי הנך הורהו או אפוטרופסו החוקי וכי אתה מסכים לכך שהחברה תשתמש בנתונים של הילד כאמור במדיניות פרטיות זו. אם נודע לך כי ילד שטרם מלאו לו 13 שנה נרשם לאתר בלא אישור מהוריו, אנא הודע לנו על כך מיד.

 

קישורים לאתרים אחרים

באמצעות האתר שלנו, מנויים או משתמשים של החברה יכולים לעבור לאתרים אחרים של צדדים שלישיים אשר מספקים מידע מועיל, או אשר הסכימו להציע את מוצריהם ושירותיהם למנויי החברה. כאשר תספק נתונים אישיים בדפים המקושרים, נתונים אלו יימסרו ישירות לצדדים השלישיים המפעילים אותם ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות שלהם.

למעט כמפורט לעיל, החברה לא תישא באחריות לתוכן של אתרים מקושרים או לנוהלי הפרטיות שלהם. אנו מספקים קישורים מן האתר שלנו לאתרי צד ג' או לאתרים אחרים לשם נוחות המשתמשים. אנו ממליצים לך לבדוק את נוהלי הפרטיות של כל אתר אינטרנט טרם שתספק לו נתונים אישיים.

 

עדכון, בדיקה ותיקון של נתונים אישיים

ניתן לעדכן, לבדוק או לתקן את הנתונים בחשבון המקוון בכל עת, על ידי כניסה, באופן מקוון דרך אתר האינטרנט, לעמוד הרישום המוגן בססמה. לחלופין, ניתן לשלוח לנו דוא"ל לכתובת NeuroTech Online Member Comments and Suggestions או להתקשר אלינו למספר: 08-6466107

 

שאלות והערות

לטיפול בשאלות והערות לגבי מדיניות פרטיות זו, אפשר ליצור עמנו קשר באופן הבא:

(1) להתקשר לשירות המנויים שלנו בטלפון מספר: 08-6466107

(2) לשלוח לנו הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected]

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות פרטיות זו בכל עת, אולם תתריע בפניך כי התבצע שינוי [באמצעות ציון תאריך העדכון האחרון בתחילת מדיניות הפרטיות]. אנו ממליצים כי תעיין במדיניות הפרטיות שלנו על מנת לוודא שהבנת את השימוש שייעשה בנתוניך. אם יחול שינוי מהותי בדרך שבה נשתמש בנתוניך ואם השימוש החדש לא יהיה קשור לשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו כיום, אנו נתריע על השינוי האמור מראש, והשינוי יחול רק לאחר מועדההתרעה.