מה נמדד במהלך המבדק וכיצד?

מבדק ה MOXO  – מספק פרופיל קשבי מלא לנבדק

מבדק המוקסו מספק פרופיל קשבי מלא המבוסס על ביצועיו הקוגניטיביים וההתנהגותיים של הנבדק.
פרופיל זה מתקבל ע"י הערכה של ארבע מדדים. קשב, תזמון, אימפולסיביות , היפר-ראקטיביות
מה הם ארבעת המדדים שלנו:

 

(A)  קשב – Attentiveness

קשב משקף את יכולת הנבדק לאתר את אלמנט המטרה, וללחוץ על מקש הרווח.

קשב משקף את יכולת הנבדק לאתר את הגירוי, להעריך אותו באופן נכון ולהגיב בצורה נכונה על-פי דרישות המטלה. בעיות בתחום זה משקפות את חוסר יכולתו של הנבדק לשים לב לסביבתו או לפרטים ספציפיים כאשר הוא נדרש לעשות זאת. בעיני צופה מן הצד עלול אדם בלתי קשוב להיראות מעט בלתי ממוקד ומנותק. נבדקים כאלו עלולים לסבול מקשיים במעקב אחר דברי מורים בכיתה, בהבנת הוראות מורכבות, במעקב אחר שינויים קטנים בסביבה, בהימנעות מטעויות חישוב ועוד.

 

(T)  תזמון – Timeliness 

לחיצה על מקש הרווח בזמן הופעת אלמנט המטרה על המסך.

תזמון משקף את היכולת להגיב בצורה נכונה בזמן המוקצב עבור המטלה.
אדם הסובל מבעיות תזמון עשוי להעריך את סביבתו בצורה נכונה, אבל יתקשה להגיב לשינויים בסביבה בזמן הנכון. במקרים כאלו, עלול הנבדק להראות קשיים בביצוע מטלות, הדורשות תגובה מהירה ומיידית ו/או קשיים בעמידה בלוחות זמנים. מטלות כאלו עשויות לכלול מענה על שאלות תחת לחץ זמן (על אף שהחומר כבר ידוע). בעיה ביכולת התיזמון יכולה ליצור תופעות דומות לבעיות הקשב. כאשר אדם סובל מבעיית תזמון, נוצר פער זמנים בעת ביצוע המטלה, הוא מתקשה לעקוב ונוצר פער בחומר. הפער הולך וגדל לאורך ביצוע המטלה עד שאין יכולת לעקוב אחר המשך המטלה.


(I)  אימפולסיביות – Impulsiveness

לחיצה על כל אלמנט שאינו אלמנט המטרה שהוגדר.

אימפולסיביות היא הנטייה להגיב בנקודת זמן אשר מוגדרת כ"אסורה", לרוב התגובה תתבצע לפני הערכה מלאה של המצב המצוי בפני האדם.

אדם אימפולסיבי עלול לפעול מבלי לשקול את המצב המצוי בפניו או את התוצאות האפשריות של מעשיו. הדבר עלול להתרחש על אף ההבנה המלאה של התוצאות הבעייתיות והבלתי רצויות של התנהגות זו. במקרים רבים עשויים אנשים אימפולסיביים להפעיל תהליכי ניטור לאחר תגובתם הראשונית.


(H)  היפר-ראקטיביות – Hyper-Reactivity

כל לחיצה שנייה ומעלה על כל אלמנט גם מטרה וגם שאינו מטרה.

היפראקטיביות היא קושי בוויסות יעיל של תגובות ובהימנעות מפעולות בלתי הכרחיות או בלתי רצויות (תנועה, דיבור מופרז וכו'). התנהגות היפראקטיבית תהייה מלווה בתגובות מיותרות, אשר מוגדרות כלא נכונות ולא רצויות. מוקד הבעיה הוא הקושי הרב הכרוך בהימנעות מהפעילות העודפות, למרות המודעות לנזק שהן עלולות לגרום.

דוגמא לפלט התוצאות בו ניתן לראות את טבלת ההשוואה לנורמה עם המדדים השונים