כיצד הוא מודד?

כיצד נמדדות התוצאות


(A)  קשב – Attentiveness

קשב משקף את יכולת הנבדק לאתר את אלמנט המטרה, וללחוץ על מקש הרווח.


(T)  תזמון – Timeliness 

לחיצה על מקש הרווח בזמן הופעת אלמנט המטרה על המסך.


(I)  אימפולסיביות – Impulsiveness

לחיצה על כל אלמנט שאינו אלמנט המטרה שהוגדר.


(H)  היפר-ראקטיביות – Hyper-Reactivity

כל לחיצה שנייה ומעלה על כל אלמנט גם מטרה וגם שאינו מטרה.