דוח השוואתי

הדוח ההשוואתי הוא דוח נלווה למבדק המאפשר השוואה בין מבדקים שונים שבוצעו ע"י מטופל מסוים.
באמצעות הדוח ניתן להשוות עד 4 מבדקים שונים, ובכך לעקוב אחרי ביצועי המטופל בזמנים שונים ובתנאים שונים. ניתן לבחון בצורה פשוטה ומדויקת את יעילות הטיפול (טיפול תרופתי, פסיכולוגי, משולב וכדומה).

השוואה זוגית
 

דוח המיועד להשוואה של שני מבדקים בלבד. דוח מסוג זה מתאים למקרים בהם יש צורך בהשוואה של יעילות טיפול (תרופתי, פסיכולוגי, משולב וכו').

 
השוואה מרובה
 

דוח זה מאפשר השוואה של עד 4 מבדקים ולכן מתאים יותר לביצוע מעקב לאורך זמן.
ויכולים להצביע על הפרעת קשב וריכוז. טבלת ההשוואה לנורמה מכילה ארבע מדדים: קשב, תזמון אימפולסיביות והיפר ראקיטביות, המדדים הללו מראים לנו את רמת הנבדק ביחס לנורמה (כל נבדק מושווה לבני גילו ומינו) עבור כל ממד מתקבל ציון תקן שמסווג ל4 רמות.
כאן ניתן לראות פלט של דוח השוואתי זוגי,
מצד ימין טבלת ההשואה לנורמה אחרי תרופה ומשמאל לפני תרופה. בצורה זאת אין צורך להדפיס 4 עמודים של שני מבדקים שונים והמערכת היא זואת שמחברת את שני המבדקים שנבחרו אחד ליד השני.

 
adults_comparative_dual