מבדק מבוגרים ומתבגרים

להלן דוגמא של מבדק המבוגרים: